Inovace programu vzdělávání vedoucích pracovníků škol v Brně/v Bergenu

O projektu

Koordinující instituce:

Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity patří mezi vysokoškolská pracoviště s velmi dlouhou tradicí. U kořenů této tradice stálo zřízení Pedagogického semináře na Filosofické fakultě Masarykově univerzity v roce 1922, tedy nedlouho po jejím založení. V současnosti působí na Ústavu pedagogických věd FF MU celkem deset zaměstnanců a dalších několik desítek externích spolupracovníků. Ti jednak zajišťují výuku v oborech, které jsou zde vyučovány, jednak se věnují vlastní výzkumné, rozvojové a publikační činnosti. Vedoucím pracoviště je Milan Pol, jeho zástupkyní Milada Rabušicová.
http://www.phil.muni.cz/wupv/news

Název projektu:
Inovace programu vzdělávání vedoucích pracovníků škol v Brně/v Bergenu

Název anglicky: Innovation of school leadership program in Brno/Bergen
Název koordinující instituce: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd
Trvání projektu: 2.1.2009 - 30.12.2009
Projekt podporuje: Finanční mechanismy EHP/ Norska, Fond pro podporu spolupráce škol
Název grantového schématu: Aktivita 2: Spolupráce v oblasti vzdělávání & Rozvoj institucí 2008
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0153

Cíl projektu

Cílem projektu je zkvalitnění programů vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků, které partnerské instituce v současné době realizují, a to prostřednictvím analýzy, srovnání, zhodnocení a následné koncepční, metodické, obsahové, personální a materiální inovace těchto programů.

Partnerská instituce:

NLA and Bergen, For about 40 years NLA University College has been involved in a thorough reshaping of Norwegian undergraduate and graduate education. Our aim is to develop and represent an alternative to the education given by state universities. We are committed to highly qualified teaching and research, and our exams are approved by the Ministry of Education and Research in Norway as equivalent to those of the state universities. The curricula and the teaching methods of NLA reflect a strong commitment to the education of persons who are able to assess both the academic studies and the current trends and developments in society as a whole. NLA University College is founded on Christian values, but students are not required to have any religious affiliation, nor are they asked about their religious views.
http://www.nla.no/english

Spolupráce institucí

Ústav pedagogických věd FF MU Brno stejně jako NLA Bergen realizují studijní programy v oboru pedagogiky, a v tomto rámci i v řadě aplikovaných oborů. Mezi nimi je také obor školský management – na FF MU jde v současné době o dvouleté specializační (kvalifikační) studium, na NLA Bergen o navazující magisterský program. Ústav pedagogických věd FF MU přitom výhledově připravuje rozvoj specializačního studia do formy studia graduovaného (bakalářského, event. navazujícího magisterského). Téma projektu se přímo a cele týká právě tohoto oboru.

Projekt jako součást koncepce ÚPV

Tento projekt je tématicky spojen s řadou minulých projektů – je zaměřen na rozvoj vedení, řízení a správy škol, resp. na přípravu vedoucích pracovníků škol k takovému rozvoji. Projekt prohlubuje a rozšiřuje předchozí aktivity zejména vzájemnou výměnou zkušeností a obohacením (inovací) stávajícího programu přípravy vedoucích pracovníků škol o zkušenosti z norského, resp. skandinávského prostředí, tedy z prostředí silné občansko-společenské, demokratické a participaci zdůrazňující tradice, která se projevuje zřetelně i ve vedení, řízení a správě škol. Zejména v tomto smyslu považujeme potenciál tohoto projektu za jedinečný, dosavadní poznatky, zkušenosti a výsledky z minulých projektů prohlubující a také rozšiřující.